Dansk blindesamfund case story.jpg
KUNDECASE - DANSK BLINDESAMFUND

 

Fokus på data har øget kampagneeffekten hos Dansk Blindesamfund
Med 40-50 kampagner om året er der brug for et system, der kan sikre en effektiv og effektfuld eksekvering af kampagnerne.

Dansk Blindesamfund arbejder for blinde og stærkt svagsynedes interesser. Arbejdet finansieres i høj grad gennem bidrag til organisationen i form af enkeltstående eller faste bidrag og igennem testamenter og gaver.
 

Capto-løsning øgede effektiviteten
Dansk Blindesamfund har siden november 2013 anvendt Membership Management fra Capto og samkøringen af organisationens CRM-  og bidragyderdata med økonomidata i NAV har haft stor betydning i afdelingen for fundraising.
 
- Kort fortalt, så er vi blevet langt mere målrettede, fordi vi nu har bedre muligheder for at arbejde med segmentering af vores målgrupper, siger Anne Marie Tiedemann, der er projektleder i Dansk Blindesamfund.

Ifølge Anne Marie Tiedemann giver de mange data om bidragydere, som løsningen indeholder, også en viden, der gør det muligt at udarbejde mere relevante og effektfulde budskaber.

- Erfaringerne har indtil nu vist, at når vi får udarbejdet det rigtige budskab til den valgte målgruppe, så øges effekten. I dag opnår vi samme effekt ved at sende ud til 40.000 modtagere – mod op til 100.000 bidragsydere, som vi gjorde i vores tidligere system, forklarer Anne Marie Tiedemann.

Et anden parameter, som vægtes højt hos Dansk Blindesamfund, er timing. Ifølge Anne Marie Tiedemann er responsraterne i forbindelse med de enkelte kampagner steget betydeligt, og det gælder også hvervning af faste bidragydere. Det skyldes, at timingen omkring de enkelte udsendelser er bedre, og at der via systemet er større mulighed for mere detaljerede udtræk.

 

Skab øget relevans
I en dagligdag, hvor alle bombarderes med tilbud fra højre og venstre, er relevans af afgørende betydning. Sådan er det også hos Dansk Blindesamfund.

- Vi har i det hele taget fået godt styr på, hvilke temaer der virker. Med Captos løsning er det let at arbejde med vores kommunikationstiltag, og vi kan målrette vores tema mere præcist til flere målgrupper på samme tid, og dermed også skabe mere variation i budskaberne, og det øger relevansen, forklarer Anne Marie Tiedemann.

 

Om Dansk Blindesamfund
Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningen varetager blinde og stærkt svagsynedes interesser, sikrer ligestilling med andre borgere i samfundet og skaber øget mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

 

Dansk Blindesamfunds løsning består af: 

  • Standardsystemet Membership Management, der er bygget på økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV 2013.

  • Kampagnepakken, der gør det muligt at sammenkæde kampagnebreve med OCR-streng med de finansielle poster og dermed sikre optimal opfølgning.

TILBAGE TIL KUNDECASES

KONTAKT

Capto A/S

Digevej 114

2300 København S

Danmark

+45 44 20 10 10

info@capto.dk

INFO

LØSNINGER

PARTNERE

Capto Support
Capto365 Cloud løsning
Kursusadministration
Capto Ejendomsløsning
Capto Medlemsløsning
Capto CapLegal

© 1987 - 2020 Capto a/s - CVR: 24203743 - Alle rettigheder forbeholdes.

  • Facebook - Hvid Circle
  • YouTube - Hvid Circle
  • LinkedIn - Hvid Circle