Menu

Menu

Værdier

Capto - nærhed, forudsigelighed og resultater

Capto er bygget op omkring tre grundlæggende værdier: Det er nærhed, forudsigelighed og resultater. Disse tre begreber beskriver Capto som virksomhed - både set indefra og udefra.

Vi er bevidste om, at vi lever af vores kunders succes - også den fortsatte succes. Vi vægter nærheden til vores kunder højt. Kundetilfredshed er i fokus, og den opbygges via afstemte forventninger, professionelt samarbejde og et højt serviceniveau. Vi ønsker at være vores kunders vigtigste sparrings- og samarbejdspartner på deres it-løsning. Vi hjælper vores kunder med at udvikle og vækste deres forretning og tilføre den værdi, der skaber større lønsomhed.

Medarbejdertilfredshed vægtes ligeledes højt i Capto. Vi ved, at kun gennem tilfredse medarbejdere, skaber vi gode resultater. Tilfredse medarbejdere er et produkt af medarbejderpleje, gensidig respekt og ansvarlig ledelse - og i Capto kender alle medarbejdere deres ansvarsområder og jobfunktion. 

Vi måler vores succes ud fra den merværdi, vi skaber hos vores kunder. Vi varetager en rådgivende rolle, hvor vi med vores branchespecifikke IT-løsninger hjælper vores kunder med at optimere og effektivisere deres forretningsprocesser og skabe større lønsomhed. Forudsigelighed i arbejdet giver tryghed og aftalen sikrer, at vi har afstemt ansvar, opgaver, uddannelse, kompetence og arbejdsmetoder.

I Capto har vi fokus på resultaterne, og det betyder, at vi stiller store krav til os selv og vores kolleger. Når dagen er omme, skal vi kunne se resultatet af indsatsen. Det giver tilfredshed at nå de nye mål, vi hele tiden sætter os.

Vi bruger vores sunde fornuft, arbejder professionelt og effektivt og skaber samtidig nærhed i vores arbejdsmiljø. Vi er hjælpsomme og lader os motivere og inspirere af hinanden. Vi er et team, hvor alle er lige vigtige og betydningsfulde. Vi har en uformel omgangstone med respekt for hinanden.