Menu

Menu

Lad IGVA gøre arbejdet og få opgjort igangværende arbejde hurtigt og enkelt

Bag navnet ’IGVA’ gemmer sig ’igangværende arbejde’. Igangværende arbejde er opgjort som tid, der ikke er faktureret. Der er tale om en funktion, der vurderer værdien af en sag, alt efter hvor færdig den er - og efter, hvad sagen kan faktureres til. 

Kort om IGVA

  • IGVA er et simuleringsværktøj, der giver overblik og skaber værdi.
  • IGVA foretager en løbende vurdering samt af- og nedskrivning af igangværende sager.
  • IGVA foretager en opgørelse over igangværende arbejde baseret på en skønsmæssig salæransættelse, og der kan tages hensyn til individuelle afskrivninger af tid.
  • IGVA på en specifik sag bogføres månedligt på to særskilte konti, da der tages hensyn til tidligere bogføringer vedr. sagen.
  • IGVA viser over- og underdækning for hver person, baseret på tidsregistreringen og den konkrete vurdering – det er en del af simuleringen. De vurderinger, som foretages i modulet, gemmes til udskrift i Excel og til simulering i næste periode, så resultaterne kan udskrives i Excel bagud i tid og spores i simuleringsmodulet.

Bag om IGVA

  • Modulet er et tillægsmodul til Advo+.
  • Installation foregår ved indlæsning af objekter og afvikling i kladde, der kan tilegnes den sagsansvarlige partner.
  • Simuleringsmodulet bygger på den grundlæggende antagelse, at tidsposter lukkes (afregnes), når der faktureres eller afskrives tid.
  • IGVA er en abonnementsløsning med månedlig betaling pr. NAV-bruger.
  • Ved implementering skal der beregnes 1 dags konsulentassistance.

Vil du kende værdien af jeres igangværende arbejde?
Så ring til Steen Fabricius Dahl på 25 21 14 72.