Menu

Menu

Der er porto-besparelser at hente...

Vidste du, at der er mulighed for masseudsendelser i Capto’s brancheløsning til advokatmarkedet? Og resultatet er bestemt også værd at tage med; du undgår de store afgiftsændringer, PostDanmark har lagt på portoforhøjelsen.

I år har vi gjort det muligt at arbejde med masseudsendelse af breve pr. e-mail, når de er dannet fra Konkurs & Inkasso-modulerne i Capto’s advokatløsning, ligesom du kan håndtere udsendelse af almindelige standardbreve fra alle øvrige sagstyper.

 

Sådan fungerer det

  • Den nye funktionalitet aktiveres fra sagskortet. 
  • Du vælger din skabelon og modtagere helt, som du plejer. 
  • Efter tryk på OK vil det være muligt at angive en generel tekst ved afsendelsen - teksten bliver helt konkret indsat som tekst på alle de udsendte e-mails.
  • Word starter nu op.
  • En ny Advo-knap i Word (i Word Ribbon) aktiverer herefter den macro, som sørger for udsendelsen.
  • Skrivelsen bliver udsendt som vedhæftet pdf til samtlige valgte modtagere.

 

Læg mærke til:

I Konkurs er Emnefeltet på e-mailen Anmelders reference, hvis det er udfyldt på sagen. 
Er feltet blankt vil Sag vedr. blive anvendt. 
I alle øvrige sagstyper anvendes Sag vedr.
Når afsendelsen af alle e-mails har fundet sted, vil der blive genereret en e-mail i Outlook, der opsummerer:

  • Hvem har fået tilsendt e-mailen
  • Hvem der ikke havde e-mailadresse, og derfor ikke har fået brevet tilsendt pr. mail
  • Andre årsager til manglende afsendelse  
  • Du har altså mulighed for efterfølgende at opdatere Parter med e-mailadresse og prøve igen kun for disse.

Hvis opdatering af kontakter udlades, kan du naturligvis altid foretage fremsendelse pr. almindelig post.

 

Det koster det

Licensklip 5.000 kr. - dertil kommer konsulenttid ved installering.

Vil du vide mere så kontakt Steen Fabricius Dahl hos Capto på 4420 1010.