Menu

Menu

Capto's kursussystem skaber struktur på dine kurser og events

Med Course Management får I mulighed for at optimere Jeres processer i forbindelse med afholdelse og afvikling af kurser, events og arrangementer. 

I kan:

  • Fremsøge medarbejder/instruktører på baggrund af kursusdeltagelse og kvalifikationer

  • Kontakte deltagere via e-mail, SMS og print

  • Optimere planlægning

  • Oprette kurser og events på f.eks. de kommende 10 tirsdage

  • Planlægge medarbejderevents med underliggende spor og over f.eks. flere dage

Course Management er kort sagt en løsning, der optimerer planlægning og booking af arrangementer samt fakturering af deltagere. Derudover håndteres en lang række opgaver, der er aktuelle i forbindelse med booking af undervisere, udstyr og lokaler samt produktion af relevante materialer.

Deltagelse, kursusbeviser og korrespondance med den enkelte medarbejder gemmes på et stamkort. Informationen kan samtidig anvendes i indkaldelser til opfølgningsmøder og -arrangementer, intern markedsføring, generel information eller statistik. 

Undervisere og instruktører oprettes ét sted. Det er muligt at registrere, hvilke arrangementer vedkommende er kvalificeret til at varetage, og hvilken uddannelse underviseren har. Hvis en medarbejder også er instruktør, vedligeholdes stamdata kun ét og samme sted.

Når det gælder Kursussteder, opretter I de steder, hvor I afholder arrangementer – med information om lokaler og deres kapacitet. Data anvendes ved indkaldelser, bekræftelser, kørselsvejledninger mv.

Download vores produktblad om Course Management