Menu

Menu

Professionelt medlemssystem, kursusløsning eller ejendomsadministration

Overblik og videreudvikling går hånd-i-hånd

Med Capto’s brancheløsninger får du det bedste overblik over din organisation. Det overblik, som er så vigtigt for håndteringen af medlemmer, tillidsvalgte, kurser og konferencer.

Capto’s løsninger har været på markedet i mere end 20 år, er certificeret af Microsoft og understøtter både store og små organisationer i deres daglige arbejde. Det hele foregår i en it-løsning, der rummer alle nødvendige data og processer, som er forbundet med at drive en moderne og professionel organisation. 

En Capto-løsning gør det kort sagt muligt at udvikle organisationen.

Læs mere om Capto’s løsninger:

Membership Management

Course Management

Webportal