ADVO+ HAR SAT STANDARDEN I BRANCHEN

Advo+ 2012 R2 er den seneste version på Microsoft Dynamics NAV 2012 R2 platform. Løsningen er specielt udviklet til advokatvirksomheder og juridiske afdelinger i større virksomheder, og den giver konstant det bedste overblik over din forretning.

 

Om Advo+

 • Baseret på Microsoft Dynamics NAV 2012 R2

 • Understøtter alle dine arbejdsprocesser 

 • Gør arbejdsgange nemmere for både partnere, advokater, jurister, advokatsekretærer og sagsbehandlere.

 
Med Advo+ får du:

 • AdvoMobile - arbejd hvor som helst, når som helst

 • AdvoOffice - hold styr på journaliseringen

 • Advo+Klientportal - del oplysninger med dine klienter

MICROSOFT DYNAMICS NAV
Advo+ 2012 R2 er den sidste version på Microsoft Dynamics NAV 2012 R2 platform. Fra Advo+ 2012 R2 opgraderes du til vores næste generation af advokatløsningen: CapLegal.
Læs mere om CapLegal her
ADD-ON MODULER TIL ADVO+


Capto har udviklet en række moduler, der tager hånd om nogle af advokatvirksomhedens opgaver. Med nedenstående moduler kan du skræddersy din Capto Advo+ advokatløsning.

Klik dig videre til den løsning, som du vil læse mere om.

BUSINESS INTELLIGENCE TIL ADVO+
SKAL DIN ADVO+ ADVOKAT LØSNING I SKYEN?

 

Der er mange fordele ved at lægge din brancheløsning i skyen. Læs mere om de forskellige muligheder.

DØDSBO

 

Vores dødsbo-modul hjælper dig med at holde styr på dine dødsbosager
 

Med Advo+ Dødsbo har du til enhver tid styr på det bo, du arbejder med. Modulet anvendes til registrering af alt vedrørende boet, og modulet håndterer også, hvorvidt afdøde sad i uskiftet bo eller ej.

 

Fordele ved Advo+ Dødsbo:

 • Få overblik over boets aktiver og passiver, fordringsbog med integration til gældbog

 • Hold styr på arvinger herunder oplysninger om eventuelle særbørn

 • Håndter skattemæssige forhold

 • Arbejd effektivt med friststyring

 • Udarbejd både åbningsstatus og boregnskab og integrer til Excel

 • Håndter a conto udbetalinger til arvinger og udleveringer af effekter fra boet

 
INKASSO

 

Udviklet til dig, der har mange inkassosager. Få et effektivt workflow, der gør det nemt at håndtere de mange små udfordringer.

Med Advo+ Inkasso har du styr på inkassosagerne. Inkassomodulet håndterer alle former for inkassorelateret forretning - fra almindelig inkasso og huslejeinkasso til pantsikret fordring og realkreditinkasso.

 

Fordele med Advo+ Inkasso:

 • Automatiser sagsforløbet både inden for inkasso og andre sagstyper

 • Få et effektivt workflow, der gør det nemt at håndtere mange små fordringer

 • Arbejd med et ubegrænset antal 

 • Opsæt egne salær- og gebyrregler på hver enkelt aktivitet i sagsforløbet

 • Opsæt regler for afregning 

 • Opsæt regler for automatisk udskiftning af salærkoder og salærtillæg

 • Kommuniker med f.eks. Experian (RKI) og Debitorregisteret 

 • Beregn betalingsordninger automatisk ved sagsoprettelse

 
KONKURS

Med Advo+ Konkurs har du styr på dine konkursboer.
 

Registrer kurator, likvidator, oprettelse af kreditorer og debitorer, rekonstruktion, likvidation og gældssanering fra Excel. Konkursmodulet anvendes til registrering af kreditorer, debitorer og anmeldere samt til håndtering af gældbøger.

 

Derudover er modulet også velegnet til rekonstruktion, likvidation og gældssanering. Den effektive styring af alle opgaver sikrer, at alle dine frister til hver en tid overholdes.

Fordele med Advo+ Konkurs:

 • Få en effektiv sagsbehandling fra start til slut

 • Registrer debitorer med tilgodehavende 

 • Registrer kurator, likvidator, import og automatisk oprettelse af kreditorer og debitorer, rekonstruktion, likvidation og gældssanering fra Excel

 • Indberet til Skat ved udlodning og boafslutning  

 • Få integration til Nemkonto

 • Registrer boet med botype, fristdatoer, CVR numre, statskasseindeståelse

 • Registrering af gældsbog

 • Hold styr på hvert enkelt krav

 • Adgang til en lang række rapporter 

 • Få fuld integration til Microsoft Word 

 
VAREMÆRKE

 

Udviklet til dig,det arbejder med varemærkeregistrering og patentovervågning
Med Advo+ Varemærke kan du holde styr på varemærkerne. Modulet gør det enkelt at journalisere patenter samt følge op på tidsfrister. 

Fordele ved Advo+ Varemærke:

 

 • Få en forenklet proces - også i forbindelse med ansøgning om patent i flere lande

 • Opsæt modulet på basis af sagstype, landekode og aktiviteter kan knyttes hertil

 • Opsæt og registrer aktiviteter efter behov 

 • Opret relaterede sager på baggrund af en anden sag

 • Vælg selv om modulet skal leveres med standardopsætning af sagstyper, landekoder og aktiviteter

 
ADVOMOBILE

AdvoMobile – hvor som helst og når som helst
Med AdvoMobile kan du være på farten og samtidig have dine vigtigste arbejdsredskaber lige ved hånden. 

Capto’s mobile løsning fungerer på både din smartphone og tablet - og via adgang fra en ganske almindelig browser.

Du kan altså arbejde effektivt i din advokatløsning uanset, hvor du befinder dig – og registrerer du blot en enkelt samtale med en klient om måneden, der ellers ikke ville blive registreret, er investeringen i AdvoMobile fordelagtig. Det er værd at tage med.

 
ADVOOFFICE

AdvoOffice – så er der styr på journaliseringen


Skal det være hurtigt og enkelt at journalisere din kommunikation og dine dokumenter, er AdvoOffice løsningen.

Med AdvoOffice arbejder du direkte i de programmer, du bruger i forvejen. Det gælder Microsoft Office-pakken med Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Stifinder. Du kan samtidig tidsregistrere, fremnotere og journalisere dine sager og dokumenter i Advo+.

Dialogen i AdvoOffice er så enkel, at du – og dine kollegaer - kan journalisere, tidsregistrere og fremnotere stort set uden introduktion.

Med AdvoOffice kan du:

 

 • Opdatere alt fra ét skærmbillede i de programmer, du arbejder med

 • Organisere dokumenter i mapper

 • Journalisere et dokument direkte på en sag eller på en klient

 • Se i Microsoft Outlook, når andre kolleger har journaliseret en mail sendt til flere modtagere

 • Foretage fremnoteringer samt tidsregistreringer i Advo+

 
IGVA

 

Kender du værdien af igangværende arbejde?
Bag navnet ’IGVA’ gemmer sig ’igangværende arbejde’. Igangværende arbejde er opgjort som tid, der ikke er faktureret. Der er tale om et selvstændigt nyt modul i Capto’s advokatløsning, Advo+. Det vurderer værdien af en sag, alt efter hvor færdig den er - og efter, hvad sagen kan faktureres til. 

Kort om IGVA

 

 • IGVA er et simuleringsværktøj.

 • IGVA giver overblik og skaber værdi.

 • IGVA foretager en løbende vurdering samt af- og nedskrivning af igangværende sager.

 • IGVA foretager en opgørelse over igangværende arbejde baseret på en skønsmæssig salæransættelse, og der kan tages hensyn til individuelle afskrivninger af tid. 


På en specifik sag bogføres månedligt på to særskilte konti, da der tages hensyn til tidligere bogføringer vedr. sagen. IGVA viser over- og underdækning for hver person, baseret på tidsregistreringen og den konkrete vurdering – det er en del af simuleringen. De vurderinger, som foretages i modulet, gemmes til udskrift i Excel og til simulering i næste periode, så resultaterne kan udskrives i Excel bagud i tid og spores i simuleringsmodulet.

 

Bag om IGVA

 • Modulet er et tillægsmodul til Advo+ 2012 SP1 og R2

 • Installation foregår ved indlæsning af objekter og afvikling i kladde, der kan tilegnes den sagsansvarlige partner.

 • Simuleringsmodulet bygger på den grundlæggende antagelse, at tidsposter lukkes (afregnes), når der faktureres eller afskrives tid.

 • IGVA erhverves enten som licens (med tillæg til den samlede licensværdi) eller som en abonnementsløsning med månedlig betaling i forhold til antallet af NAV-brugere (i begge tilfælde beregnet i forhold til NAV brugere i licensen og pr. regnskab) 

 
KLIENTPORTAL

 

Advo+ Klientportal – når du vil dele oplysninger med dine klienter


Med Advo+ Klientportal gør du det muligt for dine klienter at holde sig orienteret omkring deres sager.

 

Du kan vælge at dele udvalgte oplysninger med klienten. Det er med til at synliggøre din indsats og status på sagen, og den enkelte klient kan nemt og hurtigt holde sig orienteret omkring udviklingen i deres egne sager.

 

Mange klienter har en forventning om, at virksomhedens advokat løbende orienterer om status og indsats på deres sag. Med Advo+ Klientportalen kan de selv finde den ønskede information og følge udviklingen i sagen, når som helst.

Det styrker forholdet mellem klient og advokat, som i sidste ende hjælper dig til at optimere din advokatforretning.

 

Konkrete fordele med Advo+ Klientportal:

 

 • Få optimeret sagsforløbet for både klient og advokat  

 • Få vist real time data

 • Få en mærkbar besparelse på administrative omkostninger  

 
EJENDOMSHANDEL

 

Med Advo+ Ejendomhandel kan du levere en effektiv ejendomshandel.


Modulet håndterer alle handlens dokumenter og varetager sagsstyringen. 

 

Fordele ved Advo+ Ejendomshandel:

 

 • Sæt fokus på funktionaliteten omkring berigtigelse af ejendomshandler​

 • Gør medarbejdere i stand til at håndtere de mange forretningsprocesser og informationer forbundet med ejendomsoverdragelse

 • Få mange funktionaliteter - kreditrenteberegning med amortisationsoversigt, automatisk beregning af refusionssaldo, størrelse og forfaldsdatoer og elektronisk kommunikation

 
BUSINESS INTELLIGENCE TIL DIN ADVO+ LØSNING

Du kan med fordel optimere din Advo+ løsning, hvis du overbygger med vores Business Intelligence løsning.

 

Du kan læse mere om det her

KONTAKT

 

Vil du vide mere om vores Advo+ advokatløsning?

Kontakt Account Manager Ulrik Gylling og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle din forretning.

Ring +45 44 20 10 10 eller skriv.

Skriv til Ulrik Gylling her 

KONTAKT

EG A/S

Lautrupvang 24

2750 Ballerup

Danmark

+45 70 13 22 11

kontakt@eg.dk

INFO

LØSNINGER

PARTNERE

Capto Support
Capto365 Cloud løsning
Kursusadministration
Capto Ejendomsløsning
Capto Medlemsløsning
Capto CapLegal

© 1987 - 2020 Capto a/s - CVR: 24203743 - Alle rettigheder forbeholdes.

 • Facebook - Hvid Circle
 • YouTube - Hvid Circle
 • LinkedIn - Hvid Circle